Privacybeleid Maxxwhite Tanden Bleken

Inleiding Bij Maxxwhite nemen we uw privacy serieus. Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen van onze klanten, hoe we deze gebruiken en beschermen, en de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij? We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

  • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer)
  • Gezondheidsinformatie die relevant is voor de tandenbleekbehandeling
  • Betalings- en factuurgegevens

Hoe gebruiken wij uw gegevens? Uw persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • De tandenbleekbehandelingen te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over uw afspraken en onze diensten
  • Betalingen te verwerken

Delen van gegevens met derden We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, of we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Alle derde partijen waarmee gegevens worden gedeeld, zijn verplicht om uw informatie veilig te bewaren en deze alleen te gebruiken voor de afgesproken doeleinden.

Hoe beschermen wij uw gegevens? Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Uw rechten U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Voor vragen over ons Privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via:

  • info@maxxwhite.nl
  • 088 606 44 00 / 06 295 679 02

  • MaxxWhite Markt 27 wijchen

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2024. Wij behouden ons het recht voor dit beleid te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren.